CHESTIONAR
Privind viitoarea lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice

Stimată doamnă / stimate domnule,

Federația Sanitas din România colectează opiniile membrilor de sindicat cu privire la salarizarea personalului din Sănătate și Asistență socială, în contextul în care Guvernul României și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) construirea unui nou sistem de salarizare, mai echitabil, în sectorul public.
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde la prezentul chestionar, având în vedere atât apartenența dumneavoastră la organizația sindicală SANITAS, cât și problemele salariale cu care vă confruntați direct, în domeniul în care profesați.
În viziunea autorităților, legislația salarizării personalului plătit din fonduri publice va fi proiectată pe baza următoarelor obiective:
• reevaluarea criteriilor care stau la baza salarizării în sistemul public;
• restabilirea ierarhiilor funcțiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum și între domenii de activitate;
• creșterea echității salarizării din sectorul bugetar, prin asigurarea plății egale pentru muncă de valoare egală, nu doar în stabilirea salariului de bază, ci și din perspectiva tuturor drepturilor salariale care sunt incluse în salariul lunar, pentru ca acesta să reflecte corect ierarhia funcțiilor rezultată din evaluarea posturilor;
• revizuirea sistemului de acordare a sporurilor;
• instituirea unui sistem de stimulare a performanței, pe baza unui cadru clar de management al performanței;
• construcția unei noi legi a salarizării și adoptarea ei până la mijlocul anului 2023.

Tinând cont că în sistemul de Sănătate și în cel de Asistență socială există încă discrepanțe salariale, atât din cauza unei aplicări incomplete și discriminatorii a legii actuale, cât și ca urmare a raportării sporurilor la salariile de bază din 2018, opiniile dumneavoastră colectate prin prezentul chestionar sunt foarte importante și ne vor sprijini considerabil în procesul de analiză și negociere a noii legi a salarizării.
Completarea chestionarului durează între 15 și 20 minute. Vă asigurăm că accesul la răspunsurile date de dumneavoastră este limitat exclusiv la echipa Federației SANITAS care primește și prelucrează aceste informații.

Vă mulțumim pentru timpul acordat,
Federația SANITAS din România