Evaluarea riscului de Burnout (Epuizare)
la personalul medical din România.