Chestionar privind monitorizarea progresului politicilor publice și a dialogului social în domeniul sanitar

Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul Specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Cod SIPOCA 367; Cod SMIS2014+ 112427
Titlul proiectului: „ALT-POL – Capacitarea uniunilor sindicale din domeniul sanitar de a formula politici publice alternative”,
Solicitant: Uniunea Sindicala „Sanitas” Bucuresti