SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI DE EVALUARE A SINDROMULUI DE BURNOUT (EPUIZARE)

Proiectul își propune evaluarea riscului de burnout la persoanele care lucrează în domeniul sănătății.

Sindromul de burnout este un fenomen ocupațional și poate fi rezultatul stresului cronic la locul de muncă, negestionat cu succes. Poate avea următoarele consecințe: senzaţie de epuizare și lipsă de energie, detașare față de munca depusă sau sentimente negative asociate muncii, eficienţă profesională redusă.

Ca rezultat al apariției sindromului de burnout la persoanele care lucrează în domeniul sănătății, se constată scăderea capacității de a manifesta empatie față de utilizatorii de servicii medicale.

Citeste mai mult...

În acest studiu, pentru evaluarea riscului de apariție a sindromului de burnout,cu consecința scăderii gradului de implicare la locul de muncă, va fi aplicat Inventarul Oldenburg de burnout. Se vor colecta și date demografice: gen, vârstă, educație, profesie, vechimea în profesie, județ, tipul locului de muncă (de ex. spital, policlinică etc).

Sunt propuse două seturi de întrebări referitoare la: soluțiile care ar putea motiva profesionistul din sănătate și sugestiile propuse de acesta, pentru ameliorarea situației.

Rezultatele acestui studiu vor fi publicate în reviste naționale și internaționale. Concluziile vor fi utilizate pentru dezvoltarea unor intervenții menite să reducă riscul de apariție a sindromului de burnout la persoanele care lucrează în domeniul sănătății.

Studiile realizate până în prezent sugerează că persoanele care lucrează în domeniul sănătății mintale prezintă un risc mai mare de a ajunge la burnout, decât cei care lucrează în alte domenii medicale.

Afectarea stării de bine a personalului medical și apariția sindromului de burnout, pot afecta negativ siguranța beneficiarilor de servicii medicale.
Pe de altă parte, starea de bine a personalului medical și implicarea acestuia, vor conduce la un nivel mai mare de satisfacție al utilizatorilor de servicii medicale. Totodată o mai bună implicare a  personalului medical, poate avea un impact economic prin creșterea productivității muncii și reducerea absenteismului.

În acest sens, devine necesar să se dezvolte intervenții pentru reducerea riscului de apariție a sindromului de burnout la persoanele care lucrează în domeniul sănătății. Pentru a putea atinge acest obiectiv este necesară evaluarea problemei. Astfel, proiectul de față propune evaluarea riscului de burnout, la persoanele care lucrează în domeniul sănătății.

Tipul studiului: observațional, descriptiv.

Obiectivele studiului: 

  • Evaluarea riscului de apariție a sindromului de burnout la personalul din sănătate;
  • Evaluarea graduluide implicare la locul de muncă la personalul din sănătate.

Obiective secundare:

  • Corelarea riscului de burnout și a gradului de implicare față de munca depusă cu factori socio-demografici și cu tipul de muncă desfășurată.

Metodologie:

Pentru evaluarea riscului de apariție a sindromului de burnout,cu consecința scăderii gradului de implicare la locul de muncă, va fi aplicat Inventarul Oldenburg de burnout.

De menționat că acest chestionar evaluează atât epuizarea, cât și gradul de implicare.

Sunt propuse două seturi de întrebări referitoare la: soluțiile care ar putea motiva repondentul, precum și posibilele soluții propuse de acesta.

Instrumente de evaluare:

  • Inventarul de burnout Oldenburg;
  • Sugestii pentru creșterea motivației și pentru posibile soluții;
  • Caracteristicile demografice.

Time-line propus:  

  • Colectarea datelor – până pe 15 martie 2020 sau până la atingerea obiectivului (număr de repondenți evaluați) fixat;
  • Prelucrarea datelor – până pe 31 mai 2020 sau până la atingerea obiectivului fixat.

Conf. Univ. Dr. Maria LADEA

Dr. Maria Ladea a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti şi s-a format ca psihiatru atât în Bucureşti, cât şi la Paris. La întoarcerea de la Paris şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul: “Validitatea principalelor scale de evaluare a depresiei şi anxietăţii utilizate în clinica psihiatrică”.

În prezent este medic şef la Secţia 3 Clinic a Spitalului de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”, București, precum şi conferenţiar universitar la Catedra de Psihiatrie din cadrul UMF “Carol Davila”.

Dr. Maria Ladea este implicată în programe de cercetare, a publicat cărți și articole în reviste internaţionale şi naţionale. Împreună cu o echipă de profesioniști a înființat Inomedica, o organizație non-guvernamentală ce susține și promovează aplicarea tehnologiilor moderne în domeniul educației profesioniștilor din sănătate și al psihoeducației populaței în general. Site-urile www.depresiv.ro și www.schizofrenia.ro sunt cele mai relevante exemple.

Prin completarea următorului chestionar, vă dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop statistic și științific.